• Kontakt i nr rachunku bankowego

Kontaktuj się z Polka Sport mailowo:

kasia@polkasport.pl

lub przez media społecznościowe:

Facebook: polkasport.

Adres korespondencyjny:

Polka Sport

ul. Kuropatwy 34M

02-892 Warszawa 

Nr rachunku bankowego 

mBank S.A. 09 1140 2004 0000 3002 7636 6393