Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Kwitnąca Koniczyna” Polka Sport

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Polka Sport Katarzyna Półtorak, NIP: 7642253976.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony ani administrowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/polkasport zwanej „fanpage”.

Warunku uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
 2. Uczestnik powinien mieć zweryfikowane konto w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 9 czerwca 2021 roku od godziny 20:00 do 13 czerwca 2021 roku do godziny 24:00.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone 14 czerwca 2021 na Fanpage.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage, zdjęcia przedstawiającego kwitnącą koniczynę. Dodatkowo należy polubić zdjęcia zamieszczone przez innych uczestników/uczestnika_czki, które uznamy za ciekawe/kreatywne/interesujące.
 2. W konkursie zostanie wybranych 2 zwycięzców.
 3. 1 zwycięzca_czyni zostanie wybrana_ny przez Organizatora – najciekawsze, najbardziej kreatywne zdjęcie koniczyny.
 4. 2 zwycięza_czyni to osoba, pod zdjęciem której będzie największa liczba polubieni innych uczestników konkursu.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 2 spódnice Justyna Wild Meadow marki Polka Sport, w rozmiarze wybranym przez każdego_ą ze zwycięzców_czyń.
 2. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora pod wskazany przez zwycięzców adres.
 3. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z winy leżącej po stronie zwycięzcy. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane przekazane przy rejestracji, w szczególności za zamianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności przez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje uczestnicy konkursu powinni zgłaszać w ciągu 14 dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna być pisemna przesłana na adres Organizatora listem poleconym. Powinna zawierać szczegółowe dane zgłaszającego oraz opis reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmian w zasadach konkursu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany będą komunikowane na Fanpage.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj